Ansøgningshjælp – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

EU kontoret > Ydelser > Horizon 2020 > Ansøgningshjælp

Ansøgningshjælp

EU Kontoret sørger for, at du som ansøger får hjælp af en EU- konsulent, der vil følge ansøgningen fra start til endelig indsendelse. For at sikre det bedst mulige ansøgningsforløb, bør du kontakte EU Kontoret så tidligt som muligt i ansøgningsprocessen, og meget gerne allerede på det tidlige idestadie.

Vi anbefaler potentielle koordinatorer at begynde ansøgningsarbejdet allersenest fire måneder før ansøgningsfristen.

 • Sparring vedr. projektidé/koncept
 • Sammensætning af konsortium
 • Projektoprettelse og registrering af partnere i det elektroniske ansøgningssystem (Participant Portal)  
 • Udfyldelse af A-forms i Participant Portal
 • Udarbejdelse af budgetter i samarbejde med partnerorganisationer og din lokale institutadministrator
 • Sparring på de forskellige dele af ansøgningen, herunder: 
  • Excellence
  • Impact
  • Implementation, inkl. udkast af management-afsnit
  • Konsortium, etik og kønsaspekter
  • Upload af den færdige ansøgning

EU Kontoret har udarbejdet en række værktøjer, som vi vil benytte i ansøgningsprocessen, og som du også får stillet til rådighed. Værktøjerne omfatter bl.a.:

 • Kommenteret ansøgningsskabelon, udarbejdet ud fra erfaringerne i de første H2020 indkaldelser
 • Budgetskabelon, der også kan bruges i selve ansøgningen
 • Word-dokument til indhentning af administrativ information fra projekt-partnerne