FP7 – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

EU kontoret > Ydelser > FP7

FP7 - Projektadministration

Er du partner i eller koordinator af et FP7 samarbejdsprojekt hjælper EU Kontoret med følgende:

  • Kontraktforhandling
  • Håndtering af udbetalinger
  • Finansiel afrapportering
  • Ændringer i EU-kontrakten ("Amendments")
  • Kontakt til Europa-Kommissionen
  • Fortolkning af EU-regler

Du er også altid velkommen til at henvende dig, hvis du har brug for assistance med Participant Portal uanset, hvilken type EU projekt du deltager i.

Nyttige links:

Participant Portal:
På EU's portal kan man finde information om FP7, og få overblik over sit projekt. 

Du finder portalen her: Participant Portal

Guide i finansiel afraportering:
Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal afrapportere på et FP7-projekt, så kan du med fordel dykke ned i guiden for finansiel afrapportering.

Du finder guiden her: Guide to Financial Issues Relating to FP7 Indirect Actions

Valutakurs:
Ved omregning til EURO skal kursen fra den Europæiske Centralbanks hjemmeside benyttes, og det skal være kursen fra første hverdag efter en afrapporteringsperiodes afslutning.

Find kursen her: ECB

Elektronisk underskrift på Form C:
Projekter hvor Grant Agreement er underskrevet efter 1. januar 2013 og projekter, hvor koordinator har anmodet om elektronisk Form C skal Form C underskrives elektronisk.

I så fald kan følgende FSIGN vejledning anvendes.

Revisorpåtegning på FP7 og Horizon 2020 bevillinger

Læs mere på følgende link: Forskerportalen

Bemærk forskellen på de to rammeprogrammer.

Tidsregistrering på EU projekter/FP7 PROJEKTER:

CP, CSA og ERC

Medarbejdere, der arbejder på og lønnes af et eller flere EU projekter, skal udfylde timesedler for den tid, de arbejder på EU projektet/projekterne. Det er kun den reelle arbejdstid på projektet, som må registreres, hvilket er et ufravigeligt krav, uanset om der er tale om CP, CSA eller ERC. Det betyder for eksempel, at timesedler i ferieperioder skal udfyldes med et nul (0). Ligeledes skal man heller ikke registrere tid på EU projektet i forbindelse med sygdom, kurser eller lignende.

Desuden skal man huske, at der skal være sammenhæng mellem arbejdstiden noteret i timesedler, fraværsregistreringer og lønudbetalinger fra EU projektet/projekterne. Man kan for eksempel ikke have en timeseddel for juli måned, der viser, at man har arbejdet 15 timer, hvis man har holdt ferie/været fraværende i hele juli.

Ifølge reglerne skal timesedler udfyldes og underskrives mindst én gang om måneden.

KU har udarbejdet en skabelon for timesedler (i Word format), som kan hentes her: FP7 timesheet template

Template til timesedler

Da der kan være enkelte forskelle i detaljerne omkring, hvordan man tidsregistrerer på EU projekter fra fakultet til fakultet, kan det være en god idé at kontakte FI enheden og/eller regnskabsafdelingen på fakultetsniveau.

Marie Curie projekter

Hvis en fellow er ansat fuldtid på projektet, skal der ikke udarbejdes timesedler. Men hvis vedkommende arbejder deltid (det er en sjældenhed), så skal der udfærdiges timesedler. Da management kategorien ikke er en flat rate men udgøres af reelle udgifter, skal der udfærdiges timesedler, hvis man arbejder med opgaver, der hører under denne kategori. Det kunne være regnskabsaflæggelse (Form C), og som minimum skal tidsregistreringen være på månedlig basis.

KU har spurgt sin nu tidligere institutionsrevisor, PricewaterhouseCoopers, hvorvidt denne er enig i fortolkningen af Annex II, Artikel 15.4, altså hvorvidt fuldtidsansatte MC fellows ikke skal udarbejde timesedler. PWC er enig i KU’s udlægning.

Produktiv tid og fakturerbar tid
Hvis man er i tvivl om fakturering af tid, kan vejledningen nedenfor benyttes:

EU Kontorets satser:
Når KU er koordinator på et EU-projekt, varetager vi de EU-relaterede administrative opgaver, så forskerne kan fokusere på selve forskningen. Da en del af projektets bevilling er til disse administrative opgaver, får EU Kontoret allokeret en del af budgettet til at dække sine udgifter.

Der er faste satser for EU Kontorets arbejde ved FP7 koordinatorprojekter. Du kan finde satserne i skemaet herunder.